wtorek, 19 marzec 2013 13:57

Wysokie Mazowieckie -Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA

swsystem2

012W dniu 19 marca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA, na którym Prezes Zarządu Dariusz Sapiński przedstawił sprawozdanie z działalności firmy oraz wyniki roku 2012.

Gigant na rynku mleczarskim i lider branży – Grupa MLEKOVITA – osiągnęła najwyższe przychody w swojej ponad 85-letniej działalności na rynku. Rok 2012 zamknął się przychodami w wysokości 3 028 146 tys. zł.
- Jestem bardzo zadowolony z podsumowania wyników ubiegłego roku – pomimo tego, iż rok 2012 był trudny dla całej gospodarki oraz kryzysowy dla mleczarstwa, udało nam się zakończyć rok z przychodami wyższymi niż 2011mówi Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński. - Osiągnęliśmy sukces w postaci stałego rozwoju firmy iwzrostu wartości marki MLEKOVITA, która jest obecnie najcenniejszą marką produkcyjnego sektora polskiej gospodarki. Wprowadzamy kolejne nowe produkty, z których wiele od momentu pojawienia się na rynku zyskało uznanie konsumentów i zdobyło nagrody na krajowych i międzynarodowych targach i konkursach. Poczyniliśmy kolejne ruchy konsolidacyjne, przyłączając w 2012 r. zakłady w Białej Podlaskiej i Trzebownisku, oraz zrealizowaliśmy kolejne inwestycje, rozbudowując i modernizując infrastrukturę wewnętrzną.
Środki wydane na inwestycje w 2012 r. wyniosły 53 433 tys. zł i zostały włożone głównie w:
- rozbudowę fabryki konfekcjonowania serów,
- rozbudowę fabryki produktów fermentowanych,
- zakup linii ciągłej do produkcji serów twarogowych bezformowych,
- oczyszczalnię ścieków,
- proszkownię serwatki.
Plany na kolejny rok obejmują dalszy, konsekwentny rozwój bazy produkcyjnej i produktowej, systemów informatycznych oraz infrastruktury wewnętrznej, a także handel hurtowy i detaliczny, ochronę środowiska, nowoczesne zarządzanie i skupienie się na produktach innowacyjnych. Najważniejszą inwestycją na najbliższe dwa lata będzie budowa, wyposażenie i uruchomienie Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA.
Podczas Walnego Zebrania członkowie spółdzielni wybrali Radę Nadzorczą oraz jednogłośnie udzielili absolutorium na kolejny rok działalności Prezesowi Zarządu Dariuszowi Sapińskiemu.

012a

012b

Inf. prasowa SM MLEKOVITA/foto:km